GALERIA OF ART
wystawy
Angelika Telenga Kowalska

 

Angelika Telenga-Kowalska artysta, plastyk

ur. 10.X.1988r. w Klobucku k/Częstochowy.  

Swoje relacje ze sztuką rozwijam od dziecka, pogłębiając każdą z dziedzin malarstwa, rysunku, grafiki komputerowej, fotografii, rzeźby i jubilerstwa. Sukcesywnie uczestnicząc w różnych plastycznych konkursach.

Od 2001roku uczęszczałam do Ogólnoksztalcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.

W 2009r. rozpoczęłam naukę na Akademii Sztuk Pięknych im.Eugeniusza Gepperte we Wroclawiu. Jako studentka malarstwa pod opieką J.Merkel i J.Jaroszewski w 2013r. ukończyłam studia dyplomowe pierwszego stopnia. Obecnie kontynułuję naukę poszerzając swe doświadczenia i wiedzę z wielu dzienin sztuki.

© 2021 GALERIA OF ART.