GALERIA OF ART
wystawy
Janina Plucińska-Zembrzuska wystawa memorialna
http://tvorion.pl/?action=show_news&idNews=13226
 
Galeria Of-art otworzyła w czwartek na piętrze kolejną wystawę indywidualną. Tym razem prezentowane są pośmiertnie prace niezwykłej częstochowskiej malarki Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej.
Twórczyni nie żyje już od ćwierć wieku. Wyrazem uznania dla jej osiągnięć, i to ze strony dawnych koleżanek po pędzlu, jest nagroda jej imienia przyznawana najlepszym w Częstochowskim Stowarzyszeniu Plastyków Nieprofesjonalnych (obecnie Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Dudy-Gracza).

Przed rokiem, w 25-lecie śmierci była jedną z sześciu z całej Polski bohaterek wystawy "Gdyby Nikifor był kobietą", przygotowanej przez Joannę Półkę w Muzeum Częstochowskim. Pracownica działu etnografii naszego muzeum przyznaje, że zauroczyła ją twórczość częstochowianki. Mówiła o tym podczas niedawnego spotkania w ratuszu, przypominającym osobę i twórczość Plucińskiej.
Tam padła informacja o ogromnym zespole nieznanych prac malarski, zalegającym w piwnicach jej domu. O chęci wydobycia ich i zakonserwowania. Wystawa w Of-arcie jest jakby pierwszym świadectwem realizowania tego zamiaru przez rodzinę. Pokazywane prace nie są znane szerokiej publiczności - wydobyte zostały z tej piwnicy lub - w części - wisiały w domach rodziny malarki. Rodziny licznej, bo z dwoma mężami Plucińska-Zembrzuska miała sześcioro dzieci. Część z nich obecna była na czwartkowym wernisażu. Jedna z córek - Hanna - mówiła, że matka bardzo podkreślała znaczenie kreski w malarstwie, jej konieczną lekkość, którą ćwiczyła całe życie. Tę lekkość widziało się w eksponowanych pracach. Niektórych - znakomitych, jak podziwiany przez wszystkich podwójny portret - prawie zamknięty w sepii, precyzyjnie zakomponowany, oszczędny w rysunku, a jednocześnie dramatyczny, pełen emocji.

 

© 2021 GALERIA OF ART.