GALERIA OF ART
wystawy
Joanna Banek Chudy

Joanna Banek

Urodzona w Radomsku w 1967 r. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza) - dyplom z Malarstwa i Historii Sztuki, oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa - dyplom z Malarstwa i Tkaniny artystycznej. 2006 - 2009 r. studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - otrzymała tytuł Doktora Sztuk Pięknych. Zatrudniona jako asystent Pracowni Struktur Wizualnych Prof. Zbigniewa Bajka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należy do Związku Polskich Artstów Plastyków. Jest współtwórcą i koordynatorem projektów artystycznych m.in.: „Kwadrat Magiczny” oraz „Wymiary Wolności”.

© 2021 GALERIA OF ART.