Otwarte codziennie 10:00 – 15:00

Stefan Popowski

Stefan Popowski – Był malarzem, rysownikiem, krytykiem sztuki. Edukację malarską, rozpoczętą w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, kontynuował od 1889 roku, w Cesarskiej Akademii Sztuk